Cervantes, 5-15 - Cerdanyola del Vallès

936 920 884

Activitats complementàries a FEDAC Cerdanyola

Activitats complementàries a FEDAC Cerdanyola

Les activitats complementàries són el valor afegit de les escoles concertades. La coneguda com a sisena hora a educació infantil i primària i com a setena hora a educació secundària, ofereix als alumnes oportunitats de desenvolupar habilitats més enllà de les que marca el currículum oficial. Dins l’horari escolar, el nou pla d’innovació educativa #avuixdemà agrupa en cinc branques l’oferta d’activitats complementàries pels infants i joves de les escoles FEDAC.

artTIC

Les habilitats artístiques i creatives són incompatibles amb el pensament crític i tècnic? Per suposat que no! Doncs nosaltres en tenim la prova ja que cada setmana a artTIC fusionem aquestes disciplines i els resultats són espectaculars!

A la nostra escola estimulem la capacitat creativa, la curiositat i la imaginació d’infants i joves i, també, impulsem l’interès d’aquests per la tecnologia i la ciència amb l’activitat complementària d’artTIC, que permet el desenvolupament de les conegudes competències STEAM del nostre alumnat. Acrònim en llengua anglesa, aquesta paraula fa referència a:

 • Science (ciència)
 • Technology (tecnologia)
 • Engineering (enginyeria)
 • Arts (art i disseny)
 • Maths (matemàtiques)

En cada etapa educativa, plantegem diferents propostes STEAM dins de l’activitat d’artTIC:

educació infantil partim de la curiositat i la creativitat naturals dels infants per ajudar-los a descobrir el funcionament del món amb activitats de pensament computacional desendollat i de robòtica educativa adaptada a la seva edat, com són els robots Bee-Bots.

BeeBoots

Per les nenes i els nens dels tres primers cursos d’educació primària proposem la metodologia tinkering. Amb materials que tots tenim a l’abast, aquesta proposta ens aproxima la tecnologia i la ciència, afavorint la creativitat, ja que connecta directament amb l’art i la cultura maker (cultura del fer).

En el cicle superior de primària, els alumnes aprenen els conceptes bàsics de la programació i la seva lògica amb Scratch, i creen animacions, jocs o petites històries interactives. En aquests cursos adquireixen també coneixements elementals de robòtica, creant els seus propis enginys per donar resposta als reptes que se’ls plantegen; i també s’inicien en el món de l’edició de la imatge, amb la creació de petits vídeos o fent retocs fotogràfics.

Durant l’educació secundària, a artTIC els nois i noies aprofundeixen en els coneixements STEAM i, per exemple, treballen diferents llenguatges de programació, resolen problemes reals creant els seus propis robots, milloren les seves habilitats d’edició digital, etc.

artTIC

LEM

A l’escola creiem que totes les persones som líders, que hi ha un líder a l’interior de cadascú. Així és que hi ha tants líders com persones, per això a les nostres escoles parlem sempre de lideratgeS en plural. Ens referim a lideratge personal a la capacitat de cadascú de nosaltres per responsabilitzar-nos i liderar les nostres pròpies vides, d’acord amb els nostres valors i objectius vitals i tenint també en consideració els altres.

Per això, per contribuir al descobriment i al desenvolupament d’aquest líder interior de cada persona, a les escoles FEDAC impartim l’activitat complementària de Líder En Mi (LEM) a totes les etapes educatives. Es basa en el programa escolar internacional Leader in Me, que s’implementa a països d’arreu del món. Es fonamenta en la interiorització i la posada en pràctica en la nostra vida quotidiana de 7 hàbits que condueixen a l’efectivitat personal, que alhora empodera les persones a desenvolupar tot el seu potencial.

A través d’activitats estructurades i dissenyades per a les diferents edats, Líder En Mi ens proposa que desenvolupin un conjunt d’habilitats cada cop més necessàries per avançar en els entorns canviants del segle XXI.

LEM

Algunes d’aquestes habilitats són, per exemple:

 • el pensament crític
 • la visió i l’assoliment d’objectius
 • la gestió emocional
 • l’organització i la responsabilitat personal
 • la creació de bones relacions amb els altres
 • el treball en equip
 • la valoració de la diversitat
 • la comunicació
 • la solució de problemes
 • la consciència global

Emmaús

L’Emmaús s’emmarca dins del projecte transverval de la TUtopia, que és la base del nostre pla estratègic d’innovació educativa #avuixdemà.

Més enllà de l’assoliment de l’excel·lència acadèmica, a les escoles FEDAC ens proposem que els nostres alumnes siguin persones compromeses amb la realitat que ens envolta, convençudes de la seva capacitat per transformar i millorar el món. A través de diverses propostes, a Emmaús acompanyem els infants i joves en la descoberta del seu jo interior i els ajudem a desenvolupar la intel·ligència espiritual i a traçar el seu propi camí de recerca vital.

La finalitat de tot plegat és que esdevinguin demà persones autèntiques, que han triat des de la llibertat un itinerari vital únic i compromès amb els altres, d’acord amb la seva identitat i lloc al món. Plantegem a Emmaús activitats que incideixen en les quatre dimensions de la persona:

 • la dimensió física, amb activitats de relaxació i de connexió amb el propi cos, que esdevé pont per connectar també amb el nostre interior.
 • la dimensió emocional, amb el treball per al reconeixement i l’acceptació de les nostres emocions i les dels altres, desenvolupant la intel·ligència emocional.
 • la dimensió espiritual, amb pràctiques, per exemple, de silenci, de meditació o de connexió amb la natura, que ens permeten connectar amb l’univers i el nostre lloc al món.
 • la dimensió intel·lectual, amb activitats per conèixer la figura de Jesús i d’altres persones referents que han lluitat per fer del món un lloc millor, tot afavorint també el diàleg interreligiós.

Oratòria

L’art de parlar amb eloqüència en públic és una habilitat cada cop més valorada al segle XXI, tant des del punt de vista social com en l’àmbit laboral i acadèmic.

És per això que a les escoles FEDAC impartim l’oratòria des de l’etapa d’educació infantil i fins a educació secundària. Plantegem activitats que afavoreixen el desenvolupament de les habilitats lingüístiques i cognitives dels alumnes. També ens permeten treballar aspectes físics, com el llenguatge corporal o la fonologia; així com aspectes socials –la relació amb els altres– i emocionals, com la confiança en un mateix.

A tall d’exemple, us presentem algunes de les propostes que treballem dins de l’activitat d’oratòria:

 • Joc simbòlic
 • Representacions teatrals
 • Tallers de ràdio, de televisió i creació de podcasts
 • Debats a l’aula
 • Exposicions de treballs davant el grup
 • Creació de peces audiovisuals

L’objectiu d’aquesta activitat complementària és que els nostres alumnes acabin l’educació secundària dominant l’art de l’oratòria, i puguin expressar-se amb seguretat en públic, amb un bon discurs adaptat a cada situació i, sobretot, gaudint de l’experiència i del moment.

Eskcmat

Lluny de ser un joc només d’estratègia, els escacs a l’escola prenen una nova dimensió com a eina que potencia l’aprenentatge competencial dels nostres alumnes.

Entre altres beneficis, els escacs educatius i socials contribueixen a:

 • desenvolupar la capacitat de concentració
 • posar en pràctica conceptes matemàtics i l’habilitat de resolució de problemes
 • millorar la creativitat i l’orientació espacial
 • potenciar la convivència i el respecte envers els altres i les seves habilitats
 • augmentar l’autoestima i la motivació
Eskcmat

Així, els escacs educatius esdevenen un gran aliat en la formació global de nens i nenes. Si voleu saber més, podeu consultar el següent article on s’explica l’experiència d’aquesta activitat complementària a FEDAC Cerdanyola.

BeeBoots
CreaEscola Quality Certificate for Education Website