Cervantes, 5-15 - Cerdanyola del Vallès

936 920 884

Projectes de FEDAC Cerdanyola

Projectes de l'escola FEDAC Cerdanyola

A més de dur a terme els projectes diferenciadors vinculats al pla d’innovació pedagògica #avuixdemà2024, a FEDAC Cerdanyola participem també en una sèrie de projectes d’escola que pretenen estimular el compromís de l’alumne amb el seu aprenentatge. Són propostes motivadores que es fonamenten en els talents de l’alumnat i que permeten un aprenentatge global i més aplicat en el dia a dia.

Batxillerat Dual

Oferim a l'alumnat de secundària de FEDAC Cerdanyola la possibilitat de cursar el Diploma Dual. Creat i desenvolupat per Academica Corporation, el Diploma Dual és un programa oficial de convalidació internacional de títols de batxillerat, que permet als alumnes aconseguir dues titulacions simultànies: la pròpia del seu país i l’American High School Diploma.

D'aquesta manera, quan finalitzen els seus estudis, els alumnes del Diploma Dual tenen la mateixa titulació que els alumnes dels Estats Units en acabar la High School. El Diploma Dual està reconegut per tots els Estats i universitats del món.

Participar en el programa proporciona als alumnes un alt grau d’autonomia personal, una gran facilitat en l’ús de les noves tecnologies i un alt nivell d’anglès. El programa es desenvolupa al 100% en anglès, però va molt més enllà de l’aprenentatge de l’idioma. Els alumnes pensen i treballen en anglès, participen en classes magistrals i es poden comunicar diàriament amb professors nadius, participen en live sessions amb altres companys i, en definitiva, es defensen autònomament en anglès, la qual cosa augmenta la seva confiança i destresa.

El Diploma Dual es pot començar a 2n d’ESO, 3r d’ESO, 4t d’ESO o 1r de batxillerat. El fet de començar com més aviat millor permet una distribució més folgada de les assignatures i una menor càrrega lectiva durant el batxillerat. Alhora, afavoreix que l’alumne desenvolupi abans la seva responsabilitat i maduresa a l’hora de treballar.

Academica Corporation

Amb més de 100.000 alumnes, 5.000 professors i 200 escoles en més de 10 estats, com Florida, Texas, Utah, Georgia, Nevada, Califòrnia..., Academica és la principal institució de gestió educativa dels EUA, amb seu a Miami (Florida), de charter schools (escoles públiques de gestió 100% privada d’alt rendiment educatiu).

Les escoles d’Academica arriben fins a K16, la qual cosa significa que els seus alumnes poden arribar a graduar-se de la High School amb els dos primers anys d’universitat cursats.

Més informació a la web d'Academica.

Interioritat

En un context cada vegada més estressant i hiperconnectat, cal trobar la manera d’educar les criatures perquè puguin donar sortida al seu món interior. Segons els experts, és important i del tot necessari donar-los eines des de ben petits per educar la seva vida interior, i així poder viure més connectats amb allò que veritablement som.

Per això, des de FEDAC Cerdanyola afavorim que els nostres alumnes trobin aquests espais i moments de calma, de silenci per aprendre a viure i conèixer la interioritat de cadascú. L’objectiu és parar per poder mirar, prestar atenció i fixar-se en les nostres sensacions, emocions i pensaments.

Innovamat, matemàtiques manipulatives i vivencials

A FEDAC Cerdanyola apostem per una redescoberta de les matemàtiques a partir d’un aprenentatge competencial basat en el diàleg i la manipulació.

Amb Innovamat fomentem el pensament matemàtic i que l’alumne sigui capaç d’enfrontar-se a situacions desconegudes i dissenyar estratègies per resoldre-les, tot analitzant les seves possibles solucions i fent-se noves preguntes.

Innovatmat afavoreix, a més, que l’alumne sigui capaç de transmetre i interpretar la informació matemàtica a través de qualsevol canal: de manera gràfica o escrita, oral, amb l’ajuda de material o mitjançant la tecnologia existent. Es tracta, en definitiva, que resolgui problemes, raoni i provi, connecti, representi i comuniqui.

+ Teatre a l'escola

+Teatre a l’escola és una proposta de molta qualitat que es va iniciar fa més de 10 anys a l’escola i ara ja és un projecte que arriba a tots els nivells.

Durant setmanes es desenvolupa un gran treball coordinat entre alumnes i docents que culmina en un producte final on s’han treballat nombrosos objectius a través de l’educació teatral:

 • Afavorir i potenciar l’expressió corporal, vocal i emocional de l’alumne/a 
 • Treballar la cohesió de grup.
 • Cohesionar diferents matèries de manera interdisciplinar.
 • Potenciar l’oratòria i la seguretat a l’hora de parlar en públic que tant necessita l’alumnat.
 • Desenvolupar la capacitat d’improvisació.
 • Descobrir els propis talents i augmentar la seva autoestima.
 • Aprendre a treballar de manera lúdica sense perdre el valor de la responsabilitat i esforç que implica preparar una obra.
 • Sortir de la zona de confort i empoderar-se.
 • Valorar l’èxit de l’altre com a pròpi.

Tots aquests beneficis fan que l’ensenyament del teatre sigui una eina educativa i emocional, imprescindible al centre. Per tot això, hem apostat per anar teixint una línia d’escola on, des dels més petits de l’escola fins als alumnes més grans de secundària, en diferents cursos, aniran vivint experiències memorables entorn l’art escènic.

Un gran projecte innovador que ens fa molta il·lusió que ens hagin reconegut com a Innovació Pedagògica per part del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya en la resolució del passat 22 de març de 2023.

+teatre a l'escola

 

Colònies a tots els cursos d’infantil, primària i secundària

Apostem per les colònies des del primer curs d’educació infantil i fins a 4t de secundària. L’objectiu és oferir a tots els alumnes de FEDAC Cerdanyola l’experiència de conviure en un entorn no habitual, així com potenciar l'autonomia i el treball en un medi no acadèmic.

Així doncs, fem colònies per:

 • Fomentar l’autonomia personal.
 • Descobrir la natura i l’aproximació científica.
 • Afavorir la cohesió de grup, ser solidari, solucionar problemes d’una forma col·lectiva, ajudar els companys a superar les dificultats.
 • Experimentar sentiments i emocions.
 • Aprendre i passar-ho bé.
Programa contra el Bullying - Fundació Barça

Treballem amb la Fundació Barça dins el programa escolar contra el bullying. L’objectiu és prevenir, sensibilitzar i generar coneixement sobre l’assetjament escolar, posant en marxa totes les eines que ofereix l’esport per frenar aquesta problemàtica.

Certificat Google

Integrem les tecnologies de la informació i la comunicació en la dinàmica pedagògica i metodològica de la FEDAC, de manera que es converteixen en eines bidireccionals per a l'ensenyament i l'aprenentatge.

Som escola certificada Google des de 2019. Aquesta distinció premia el treball de formació continua que l’equip docent de FEDAC Cerdanyola hem realitzat al llarg dels anys amb l’objectiu de millorar les nostres destreses i incorporar les solucions digitals a les pràctiques docents i generar, així, un impacte positiu en l’aprenentatge dels nostre alumnes. Aquest reconeixement que també compta amb certificacions individuals que acrediten el nivell de competència del docent en les eines Google, permet incorporar les eines G Suite i el llenguatge computacional en el dia a dia de l'aula, així com dispositius com tauletes digitals o ordinadors Chromebook d'ús individual a partir de 3r de primària.

L'objectiu és empoderar els alumnes i educar-los en l'ús responsable de les eines digitals perquè puguin resoldre amb esperit crític i de manera eficaç les qüestions, necessitats i reptes que es plantegen en situacions properes, significatives i funcionals, pròpies del segle XXI.

Contacta amb nosaltres

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de la fundació.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website