Cervantes, 5-15 - Cerdanyola del Vallès

936 920 884

L’àmbit lingüístic al cicle superior de primària

L’àmbit lingüístic al cicle superior de primària

En aquest article explicarem els nous projectes que estem fent amb l’alumnat del cicle superior d’educació primària. Els alumnes de P5 i P6 de l’escola FEDAC Cerdanyola, a la nova assignatura que es titula àmbit lingüístic s’endinsen en el món periodístic amb la creació d’un programa de ràdio, un podcast i una revista. Per tal de contextualitzar aquesta nova matèria, farem un breu repàs sobre la nova legislació educativa i dels beneficis que comporta per a l’alumnat.

En l’àmbit lingüístic, la integració de la llengua, l’oratòria i la tecnologia convergeix en la creació d’una revista, un programa de ràdio i podcasts. L’ús precís del llenguatge escrit i oral és fonamental per a la redacció d’articles i scripts. L’oratòria entra en joc en la producció de contingut auditivament atractiu, mentre que la tecnologia facilita l’edició, difusió i producció digital, proporcionant una plataforma moderna i eficaç per compartir idees i narratives amb una audiència més àmplia.

Abans de fer la revista hem estudiat que són l’editorial, els articles i els anuncis publicitaris, això doncs, a la revista donem informació d’esdeveniments que succeeixen al llarg del curs, fem entrevistes a persones vinculades a l’escola, horòscops i passatemps… l’editem i introduïm anuncis publicitaris. Aquesta revista tindrà 500 exemplars aproximadament, cada trimestre, perquè arribi a totes les famílies de l’escola.

Per crear un podcast, comencem buscant una temàtica que captivi l’interès del grup. Desenvolupem un guió amb punts clars i creatius en català i, més endavant, preparem una presentació en anglès. Posteriorment, utilitzem eines tecnològiques accessibles per enregistrar i editar els episodis.

Pel que fa a la ràdio, primer ens informem de com es crea una notícia i les caractéristiques. Fem l’escaleta, que es un tipus de guió, i es reparteixen tots els papers. Ho practiquem, fem una cerca de música lliure de drets d’autor, aprenem a editar audios i per últim ho gravem tot.

El treball per àmbits en educació primària i secundària, com l’àmbit lingüístic, és una metodologia que integra diferents àrees d’aprenentatge al voltant d’un tema o projecte central. En lloc d’abordar les matèries de manera aïllada, els estudiants treballen de manera interdisciplinària, relacionant els continguts de diverses assignatures dins d’un context global. Aquest enfocament té diversos beneficis:

  1. Contextualització de l’aprenentatge: Els estudiants veuen com els conceptes s’apliquen en situacions reals. Aquest enfocament connecta l’aprenentatge amb la vida quotidiana, fent que sigui més significatiu per als alumnes.
  2. Desenvolupament de competències transversals: Treballar per àmbits promou el desenvolupament de competències com la resolució de problemes, la comunicació, la col·laboració i el pensament crític. Aquests són aspectes essencials per a la preparació dels estudiants per a la vida real.
  3. Motivació i interès: Els projectes basats en àmbits poden despertar l’interès dels estudiants i motivar-los a aprendre. Al centrar-se en temes rellevants i atractius, es fomenta una actitud positiva cap a l’educació.
  4. Flexibilitat: Aquest enfocament permet a les escoles adaptar-se a les necessitats específiques dels estudiants i a les circumstàncies del moment. Potser un any es concentren en un àmbit particular, i l’any següent es tria un altre tema.
  5. Col·laboració entre mestres: El treball per àmbits requereix que els mestres col·laborin per dissenyar i implementar els projectes. Aquesta col·laboració fomenta una millor integració dels continguts i una comprensió compartida dels objectius educatius.
  6. Aprenentatge personalitzat: A través del treball per àmbits, els estudiants poden explorar temes que coincideixin amb els seus interessos, permetent un enfocament més personalitzat i adaptat a les diferents habilitats i ritmes d’aprenentatge.
  7. Preparació per a la vida real: Aprendre mitjançant projectes d’àmbits proporciona als estudiants habilitats i coneixements que poden aplicar en situacions reals, preparant-los millor per afrontar els reptes del món real.

En conjunt, la creació de radio, podcast i la revista pot oferir als estudiants una experiència educativa rica i diversa, permetent-los desenvolupar un conjunt de habilitats valuoses i contribuir a un entorn escolar més vibrant i participatiu.

A la Llei Orgànica 3/2020, del 29 de desembre, de modificació de la Llei Orgànica 2/2006, d’Educació (LOMLOE), coneguda com a Llei Celàa, es destaquen els següents aspectes que es relacionen amb la idea del treball per àmbits:

  1. Enfocament competencial: La llei destaca la importància de les competències com a eix fonamental de l’aprenentatge. Aquest enfocament implica que els estudiants haurien de desenvolupar habilitats i coneixements aplicables a diverses àrees, potser integrant-los en projectes o tasques que aborden problemàtiques reals.
  2. Integració de continguts: La LOMLOE promou la integració de continguts entre les diferents àrees d’aprenentatge. Això pot ser interpretat com la necessitat de connectar els continguts de diferents assignatures en l’ensenyament, el que s’assembla a l’enfocament integrador del treball per àmbits.
  3. Atenció a la diversitat: La llei destaca la importància de proporcionar una educació inclusiva i adaptada a la diversitat dels estudiants. Aquesta atenció a la diversitat també pot ser considerada en la planificació del treball per àmbits, adaptant els projectes per satisfer les necessitats i interessos específics dels alumnes.

Encara que la LOMLOE no aborda directament el concepte de treball per àmbits, els principis i enfocaments promoguts per la llei s’alineen amb la idea d’integrar i contextualitzar l’aprenentatge, proporcionant als estudiants una educació més integral i rellevant per al seu desenvolupament. Com sempre, la implementació específica d’aquest enfocament pot variar segons les decisions curriculars i pedagògiques de cada centre educatiu.

El treball per àmbits al nostre centre convergeix de manera natural amb el projecte #avuixdemà de les escoles FEDAC. A través d’aquest enfocament pedagògic, els estudiants poden explorar temes rellevants de manera integrada, desenvolupant competències essencials. La sinergia entre el treball per àmbits i l’#avuixdemà permet una aproximació holística als reptes socials, estimulant la participació activa dels estudiants en projectes que aborden qüestions comunitàries crucials. Aquesta col·laboració enforteix la relació entre aprenentatge acadèmic i implicació social, forjant estudiants ben informats i compromesos amb la construcció d’un futur sostenible i inclusiu.

Han col·laborat en la redaccció d’aquest article els alumnes de cicle superior de primària: Meritxell Chuquipoma, Mireia Roldán, Aroa Zapico, Júlia Romero i Iker Torrubiano.

Àmbit lingüístic
CreaEscola Quality Certificate for Education Website