Cervantes, 5-15 - Cerdanyola del Vallès

936 920 884

Dit i fet! L’experiència portada a l’aula per complir la missió compartida

Dit i fet! L’experiència portada a l’aula per complir la missió compartida

  • Quatre disciplines clau per a planificar objectius de manera eficient: Dit i fet!
  • Apliquem el programa de lideratge LiderEnMi (LEM) per crear la missió compartida del grup-classe
  • Posem en pràctica a tutoria conductes més eficients que ens serveixen pel nostre dia a dia

Quantes vegades ens proposem objectius que queden en simples promeses sense complir? Segurament, més de les que voldríem. 

Per tal que el nostre alumnat trenqui amb aquest paradigma i adopti conductes més eficients a l’hora de proposar-se metes i aconseguir-les amb èxit, aprofitem el projecte d’escola LiderEnMi (LEM) per posar en pràctica les quatre disciplines per l’execució efectiva d’objectius, proposades per Stephen Covey. A continuació us relatem l’experiència viscuda amb els alumnes d’educació secundària de FEDAC Cerdanyola.

El primer que els demanem és que “pensin en gran” i somiïn en aquella persona que els agradaria ser en un futur, més o menys llunyà; els preguntem com voldrien que els recordéssin. En aquest moment és clau que s’enfoquin en el SER, més que en el FER, per a que el fi en ment resultant sigui més sincer. De fet, a continuació els animem a escriure aquesta missió en un lloc visible ja que resulta sempre en un enunciat molt inspirador i, alhora, és imprescindible per a poder seguir endavant. 

Disciplina 1: Prioritzar

Oi que “qui molt abraça, poc estreny”? Doncs per ser realistes i complir amb la missió (individual o col·lectiva) cal posar el focus en només algun dels aspectes, per anar-ho treballant a poc a poc i obtenir millors resultats. Pensar en el més important o el més urgent ens pot ser útil per a fer aquesta selecció amb convenciment i ajuda a l’alumnat a prendre consciència del punt on es troben: què funciona i què cal millorar.

Dit i fet!
Treball personal de l’alumnat per definir la missió compartida.

Disciplina 2: Identificar i triar les palanques de canvi 

Un cop hem prioritzat, s’elabora un llistat d’accions clau que ens poden dur a terme per aconseguir aquest objectiu. Per exemple, si l’alumnat es compromet a ser més respectuós, això ho podrà aconseguir de moltes maneres diferents: respectant el torn de paraula, fent silenci per crear un ambient de treball agradable, endreçant el material d’aula i el propi en el lloc corresponent, utilitzar un vocabulari adequat, etc. 

En aquesta etapa és interessant que tothom aporti la seva idea. Tan se val si la llista resulta molt llarga. El que sí que serà important és que acabem triant dues o tres accions; les que depenguin més de nosaltres (hi tinguem més influència) i les que generin un major impacte. Seran, doncs, palanques de canvi. 

Dit i fet!
Dit i fet!

Disciplina 3: Tenir un mapa de resultats

En aquest punt, ja hem fet la meitat del viatge! Només queda elaborar un marcador que ens ajudi a fer un seguiment de les palanques de canvi que hem seleccionat. El marcador s’haurà de posar en un lloc visible i és l’eina que ens permet valorar com avancem en cadascun dels compromisos. En el marcador indiquem si ho estem complint o no, al llarg d’un període de temps determinat, per exemple un trimestre. 

En aquest moment, l’alumnat defineix uns indicadors per a cada palanca de canvi, perquè tinguin un criteri per distingir quan estan actuant correctament i quan no. 

Disciplina 4. El sistema de rendiment de comptes

Amb tot això a punt, el darrer pas consisteix en calendaritzar quan ens aturarem a reflexionar sobre les nostres accions, a partir de les dades del marcador. Depenent de la palanca de canvi s’estableix una freqüència o altra (diària, setmanal, mensual…) però en qualsevol cas sempre cal considerar una estona per aquesta disciplina. És en aquest moment d’aturada on podem detectar els nostres encerts i millores i, per tant, celebrar l’èxit o reconduir les nostres accions

A l’àmbit escolar, un moment ideal per a fer aquest rendiment de comptes és a l’hora de tutoria, i més encara si es tracta de revisar la missió compartida que els representa com a grup-classe. 

Dit i fet!

Així doncs, si no vols que et diguin allò de “del dit al fet hi ha un gran tret”, aplica aquestes senzilles passes i passa a dir sempre “dit i fet”.

El programa LiderEnMi és una metodologia educativa que promou el desenvolupament de les habilitats socials i emocionals dels estudiants, fomentant el lideratge i la responsabilitat. Aquest programa que forma part del projecte #avuixdemà de les escoles FEDAC es converteix en una eina vital per empoderar els alumnes, contribuint a un entorn d’aprenentatge inclusiu, positiu i enfocat en el creixement personal.

Dit i fet!
CreaEscola Quality Certificate for Education Website