Cervantes, 5-15 - Cerdanyola del Vallès

936 920 884

LEM: lidera les teves decisions!

LEM: lidera les teves decisions!

Com a comunitat educativa, sempre ens hem caracteritzat per creure en el poder transformador de l’educació. Per tant, a l’escola FEDAC Cerdanyola ens trobem davant el repte d’intentar donar resposta a les necessitats d’innovació, equitat i qualitat que l’educació planteja avui.

La comunitat FEDAC entén que, perquè el repte sigui realment transformador de l’escola són necessàries tres transformacions fonamentals i complementàries: Transformar el lideratge, la cultura escolar i l’impacte educatiu.

Tenim molt interioritzat el lideratge de masses, el lideratge que arrossega, que marca una tendència i demana seguidors, però no és aquest el lideratge que pretenem. El lideratge que busquem amb el projecte #avuixdemà2024 és un lideratge que viu en l’interior de cada persona. Algunes persones han estat capaces o han tingut la sort de descobrir-lo, però sovint una educació estandarditzada i harmonitzadora no ha aconseguit desvetllar aquest lideratge. Tots tenim un líder interior.

Projecte LEM

LeaderInMe (LEM) és el projecte de desenvolupament del lideratge i la responsabilitat personal a través dels programa Els 7 Hàbits de la gent altament efectiva de Franklin Covey. En els últims tres anys s’ha anat estenent la seva implementació en diferents nivells educatius i espais de l’escola i, aquest curs 2020-2021, ens hem estrenat a l’etapa d’educació infantil.

El projecte LEM es basa en el model Veure-Fer-Aconseguir, és a dir, la manera en com veiem el món determina el que fem, i el que fem determina el que aconseguim. Per aconseguir resultats altament efectius de forma immediata i sostenible es treballen set hàbits basats en paradigmes que estan alineats amb principis i conductes.

Els 7 hàbits de la gent altament efectiva

Hàbit 1 Ser proactiu, és a dir, assumir la responsabilitat de la meva vida, ser conscients de les decisions i fer que les coses passin.

Hàbit 2 Començar amb un fi en ment per definir clarament la meva visió i el meu propòsit a la vida que marcarà la diferència i em permetrà arribar al destí que realment desitjava arribar.

Hàbit 3 Posar primer el primer i dedicar el meu temps al que és més important per sentar la base d’una gestió altament efectiva.

Hàbit 4 Pensar en guanyar-guanyar, és una actitud de benefici mutu i que ens anima a ser feliços quan succeeix alguna cosa bona als altres.

Hàbit 5 Buscar primer compendre, després ser comprès, ens anima a escoltar de forma empàtica per entendre de forma completa el nostre interlocutor abans de donar el nostre punt de vista i ens ensenya la importància de parlar amb confiança.

Hàbit 6 Establir sinergies, significa col·laborar per crear terceres alternatives millors que les que cadascun de nosaltres hagués tingut sol, així les diferències es converteixen en fortaleses.

Hàbit 7 Esmolar la serra, ens anima a trobar l’equilibri de les nostres quatre parts: cos, ment, cor i ànima. Així aconseguim la renovació i la millora contínua de nosaltres mateixos

En resum, LeaderInMe és una guia que dona eines per ajudar a decidir quina és l’elecció més adequada i descobrir les fortaleses i talents que tots tenim i que encara molts desconeixem. Actualment aquest programa ja és present a tota la comunitat educativa de FEDAC Cerdanyola, on tots els docents han rebut la formació que ha permès implementar els 7 hàbits de la gent altament efectiva a totes les etapes educatives. 

Com a comunitat educativa, sempre ens hem caracteritzat per creure en el poder transformador de l’educació. A l’escola FEDAC Cerdanyola formem, acompanyem i empoderem persones en els hàbits del lideratge per ajudar-les a desenvolupar els seus talents.

Liderar-nos és la gran transformació del lideratge.

LEM
CreaEscola Quality Certificate for Education Website